Sản phẩm

Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Công chứng

I. Giới thiệu chung

            Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng do Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam xây dựng và phát triển nhằm tin học hoá quản lý và giải quyết các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng giao dịch công chứng, cung cấp kịp thời và chính xác thông tin về tài sản công chứng, hạn chế những rủi ro, tranh chấp, khiếu kiện có thể xảy ra.

            Ngoài các chức năng, tiện ích đáp ứng nghiệp vụ công chứng, phần mềm còn tích hợp các modul quản lý tài sản ngăn chặn, chứng thực với các nghiệp vụ liên quan. Giúp cho các cấp cơ quan như: Sở Tư pháp, Phòng tư pháp, UBND cấp xã, Phòng/Văn phòng quản lý đất đai, Cục/Chi cục thi hành án dân sự quản lý, tra cứu, chia sẻ dữ liệu đơn giản, chính xác.

            Công nghệ phát triển phần mềm đảm bảo hiện đại, tin cậy, bảo mật, dễ dàng nâng cấp và mở rộng trong tương lai.

       

Giao diện đăng nhập

II. Ưu điểm của phần mềm

   - Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng chạy trên nền web, tạo thuận lợi cho người dùng có thể truy cập làm việc, tra cứu, thống kê mọi lúc, mọi nơi.

   - Cơ sở dữ liệu dùng chung, lưu trữ dữ liệu lớn, lâu dài, chia sẻ thông tin góp phần bảo đảm an toàn pháp lý, hạn chế rủi ro cho việc công chứng, chứng thực các hợp đồng.

   - Cơ chế phân quyền linh hoạt, nhóm đối tượng, người dùng sử dụng đúng chức năng làm việc, báo cáo và quyền khai thác dữ liệu;

   - Cung cấp thông tin ngăn chặn liên quan tới các tài sản, bất động sản trong phạm vi địa phương;

   - Hệ thống tự động lưu lại các thông tin về tài sản giao dịch, các bên liên quan trong hợp đồng. Giúp người dùng có thể tra cứu và kế thừa lại toàn bộ dữ liệu mà không phải mất thời gian nhập mới từ đầu khi tạo giao dịch mới.

   - Đơn giản hóa các thao tác nghiệp vụ công chứng, chứng thực, dễ dàng quản lý lịch sử các giao dịch.

   - Cung cấp thông tin tham chiếu cho các cơ quan hữu quan thông tin về các hợp đồng, giao dịch đã công chứng, chứng thực trong phạm vi địa phương.

   - Hệ thống hỗ trợ các chức năng báo cáo, thống kê hợp đồng giao dịch đã công chứng, chứng thực của từng tổ chức, thay thế việc báo cáo thủ công. Tích hợp in theo biểu mẫu.

III. Chức năng của phần mềm

   - Quản lý toàn bộ hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực trên địa bàn;

   - Quản lý lịch sử giao dịch hợp đồng tại các Tổ chức hành nghề công chứng

   - Quản lý và theo dõi trạng thái thay đổi của tài sản trên các hợp đồng/ văn bản công chứng, chứng thực

   - Quản lý thông tin ngăn chặn, tham khảo, giải tỏa tài sản theo công văn.

   - Hiển thị cảnh báo đối với tài sản đang ở trạng thái ngăn chặn, tham khảo

   - Tạo và gửi các thông báo đến những đơn vị khác khi có nội dung công việc hoặc văn bản cần thông báo.

   - Tạo và gửi tin nhắn nhắc việc của cấp trên cho cấp dưới.

   - Chức năng duyệt hợp đồng/ văn bản đã công chứng, chứng thực

   - Chức năng in hợp đồng/ văn bản theo biểu mẫu

   - Chức năng từ chối công chứng đối với hợp đồng/ văn bản đang xử lý

   - Chức năng hủy bỏ hợp đồng/ văn bản đã công chứng

   - Chức năng tạo phụ lục cho hợp đồng/ văn bản đã công chứng

   - Chức năng sao chép hợp đồng/ văn bản công chứng, chứng thực

   - Chức năng vô hiệu hợp đồng/ văn bản đã công chứng khi có văn bản vô hiệu của cơ quan luật pháp

   - Kết xuất, in báo cáo thống kê theo mẫu Thông tư, báo cáo theo các mẫu sổ công chứng, chứng thực và các báo cáo cụ thể để phù hợp với yêu cầu khai thác của đơn vị

   - Tra cứu và tìm kiếm tài sản, hợp đồng giao dịch linh hoạt theo nhiều tiêu chí lựa chọn

   - Thống kê lịch sử truy cập hệ thống, lịch sử cập nhật thông tin ngăn chặn, tham khảo

   - Quản lý danh mục dùng chung cho toàn hệ thống, quản lý cấu hình, cập nhật và phân quyền cho người sử dụng hệ thống

   - Hình thành CSDL tài sản để phục vụ việc sử dụng lại dữ liệu tài sản và khai thác dữ liệu liên quan

   - Hình thành CSDL công dân, tổ chức để phục vụ việc sử dụng lại dữ liệu công dân, tổ chức và khai thác dữ liệu liên quan

        

Giao diện trang chủ

IV. Công nghệ

    “Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng” được xây dựng dựa trên:

   - Nền tảng Microsoft Net Framework 4.0/4.5.

   - Cơ sở dữ liệu SQL 2008 R2 trở lên.

   - Giao tiếp với cơ sở dữ liệu qua XPO (eXpress Persisten Objects).

   - Internet Information Services (IIS) 7.5 trở lên.

V. Đơn vị triển khai

STT

Đơn vị triển khai

1

  Hưng Yên

 

Sở Tư Pháp

 

Toàn bộ Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn

 

Cục, Chi cục Thi hành án dân sự

 

Phòng, Chi nhánh VP Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Các Phòng tư pháp huyện

 

Toàn bộ UBND cấp xã, phường

2

  Hà Nam

 

Sở Tư pháp

 

Toàn bộ các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Tỉnh

 

Cục, Chi cục Thi hành án dân sự

 

Phòng, Chi nhánh VP Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Sản phẩm khác